Initiating a North Atlantic Network on Sustainable Holothurian Technology and Innovation

Rapport: Havet kan brukes til å redde klimaet

Sep 23, 2019

Stormer, havstigning, plast, blekede koraller og surere hav. Hittil har havet kun vært omtalt som offer i historien om planetens endrede klima og miljø.

Men nå har 14 havnasjoner hentet inn 165 eksperter og forskere for å pønske ut en plan for hvordan havet skal redde oss istedet for å sluke oss.

Havet kan utgjøre hele 21 prosent av klimaløsningen, slår de fast.

Den norske statsministeren var initiativtaker til Høynivåpanelet for en bærekraftig havnæring, som leverer den ferske rapport til FNs klimatoppmøte mandag.

Nok en totalforvandling

Det koster en aldri så liten unison, global spagat, der en overvekt av verdens ledere må lene seg i samme retning:

  • Fornybar energi til havs: flytende vindturbiner og solcellepaneler, tidevanns- og bølgekraft. Ifølge rapporten har havvind alene potensialet til å dekke hele verdens strømbehov i 2050.
  • Skips- og fiskerinæringen må elektrifiseres
  • Økosystemene i havet, som mangrover, korallrev, sjøgress og saltmyrer må vernes og gjenoppbygges, slik at havet kan holde på karbonet.
  • Bærekraftig sjømat, nye arter i havet må bidra til å erstatte mye annen landbasert mat med høye utslipp.
  • Lagring av karbon i havbunnen.

– Alle havnasjoner må regne med havbaserte klimaløsninger når de skal levere sine reviderte klimamål til FN neste år, sier FNs spesialutsending for havet, Peter Thomson.

Read the full article

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.Find out more about cookies